O Projektu

  • Opening conference - October 17th 2017
  • Opening conference - October 17th 2017
  • Opening conference - October 17th 2017
  • Opening conference - October 17th 2017

Projekt RE.M.I.S.E u okviru Programa suradnje „Interreg V-A Mađarska - Hrvatska 2014. - 2020.” ima za cilj istražiti resurse, mogućnosti i razvojne potrebe sektora socijalne ekonomije u pograničnim područjima i potom razraditi program osposobljavanja "Upravljanje socijalnim poduzećima" koji uključuje osposobljavanje temeljeno na rezultatima sveobuhvatne analize stanja.

Nakon verifikacije programa osposobljavanja, planira se provedba programa koji obuhvaća 90 sati teorijske nastave i 30 sati praktične nastave za 12 mađarskih i 12 hrvatskih sudionika s obje strane granice.

Organiziramo radionice i treninge za profesionalne sudionike, a uključeni socijalni poduzetnici sudjeluju u organizacijskom razvoju i osposobljavanju sudionika, kao i u razvoju mreže, na sajmovima socijalnog gospodarstva i studijskim putovanjima.

Program osposobljavanja "Upravljanje socijalnim poduzećima" potiče dostupnost stručnjaka s obje strane granice koji će kroz svoje stečene vještine i kompetencije moći upravljati socijalnim zadrugama i socijalnim poduzećima kako bi se postigli gospodarski, radni, socijalni i razvojni potencijali zajednice i ciljevi zaštite okoliša.

Prekogranična suradnja i uzajamna studijska putovanja pružaju mogućnosti razmjene iskustava kako bi sudionici upoznali i naučili primjere lokalne i inozemne dobre prakse te primjenili inovativne metode u poslovanju vlastitih tvrtki, pružajući tako osnovu za održivi rad mreže.

Dugoročni cilj projekta je unapređenje socijalne ekonomije, povećanje broja zaposlenih u sektoru i jačanje gospodarskog i društvenog razvoja širenjem kooperativne mreže, podjednako na hrvatskom i mađarskom ciljnom području.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU RE.M.I.S.E

Program financiran od strane Europske Unije

Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020

Prioritet Programa:

Prioritet 4 - Obrazovanje

Programska komponenta:

4.1.2. Suradnja u predškolskom obrazovanju, osnovnom i srednjem obrazovanju te obrazovanju odraslih

Naziv projekta

Prekogranična suradnja za razvoj socijalne i solidarne ekonomije kroz razradu i provedbu zajedničkog programa osposobljavanja za odrasle

Akronim projekta

RE.M.I.S.E

Cilj Projekta

Dugoročni cilj projekta je poboljšati socijalnu ekonomiju, povećati broj ljudi zaposlenih u sektoru i ojačati ekonomski i društveni razvoj širenjem suradničke mreže u hrvatskim i mađarskim ciljnim područjima.

Partnerstvo u Projektu:

Sveučilište u Pečuhu (HU) - Glavni korisnik

Pučko otvoreno učilište Koprivnica (HR)

Human Innovation Group Nonprofit Ltd. (HU)

Trajanje projekta 01.09.2017.-31.12.2018.

Ukupni proračun: 156 087 EUR

Doprinos Europske Unije: 132 674 EUR