• RE.M.I.S.E
    Prekogranična regija gdje rijeke povezuju, a ne razdvajaju
  • Programska komponenta
    Suradnja u predškolskom obrazovanju, osnovnom i srednjem obrazovanju te obrazovanju odraslih
  • Cilj Projekta
    Dugoročni cilj projekta je poboljšati socijalnu ekonomiju, povećati broj ljudi zaposlenih u sektoru i ojačati ekonomski
    i društveni razvoj širenjem suradničke mreže u hrvatskim i mađarskim ciljnim područjima.