Partneri

Sveučilište u Pečuhu

https://pte.hu/ ; https://pte.hu/english

Sveučilište u Pečuhu je najstarije sveučilište u Mađarskoj i jedno od najvećih sveučilišta u zemlji. Sa svojih deset fakulteta i 32 klinike i ustanove za brigu o pacijentima, Sveučilište nudi širok spektar programa osposobljavanja i studija, s više od 25.000 studenata i gotovo 2.000 nastavnika i istraživača. Sveučilište se smatra Centrom znanja regije Južnog Zadunavlja. Korijeni institucije datiraju još iz 1367. godine. Centar za svjetske sveučilišne ljestvice (CWUR) objavio je najnoviju rang listu iz 2016. godine. Sveučilište u Pečuhu je našlo svoje mjesto među tisuću najboljih svjetskih sveučilišta. 863. mjesto znači da Sveučilište u Pečuhu zadržava svoj položaj i stoga i dalje pripada među vodećih 3,6% međunarodnih visokoškolskih institucija širom svijeta.

Kako bi se zadovoljili zahtjevi i potrebe okolne zajednice za kontinuiranim obrazovanjem, Sveučilište u Pečuhu je počelo razvijati svoje programe na području cjeloživotnog učenja. Osim toga, Sveučilište pridaje veliku važnost osposobljavanju na naprednim studijima. Gotovo svaki fakultet nudi osposobljavanje u okviru ove organizacije koja potiče studente da traže svoja vlastita istraživanja. Ukupno 20 doktorskih škola na sveučilištu nudi doktorske studije koji pokrivaju širok spektar znanosti, stipendija i umjetnosti, od klasičnih humanističkih znanosti, društvenih znanosti do medicinskih i prirodnih znanosti.

Zbog akademskog sustava zasluga, koji je prvotno predstavljen u Mađarskoj u Pečuhu, sve veći broj mađarskih studenata sudjeluje u međunarodnim studijskim programima kao sastavni dio njihova obrazovanja, a tako i svake godine sve veći broj međunarodnih studenata i istraživača dolazi u Sveučilište u Pečuhu kako bi tu studirali i provodili istraživanja. Stoga Sveučilište kontinuirano radi na širenju i poboljšanju suradnje s drugim sveučilištima i međunarodnim istraživačkim institucijama i već je dio velike mreže na različitim razinama.

Jedan od strateških ciljeva Sveučilišta u Pečuhu je pojačati svoje međunarodne aktivnosti kako bi svojim studentima, nastavnicima i istraživačima pružio više mogućnosti za mjerenje njihovog znanja u međunarodnim sredinama te privlačenje više međunarodnih studenata u svoje kampuse. Sveučilište širi i unapređuje suradnju s drugim sveučilištima i istraživačkim institutima širom svijeta. Trenutno ima 50 bilateralnih sporazuma u 24 zemlje na 3 kontinenta (Europa, Azija, Amerike). Ovi sporazumi pružaju okvir za međusobne posjete, kratkotrajnu mobilnost studenata, nastavnika ili osoblja i zajedničke istraživačke projekte. Sveučilište također aktivno sudjeluje u srednjoeuropskom programu mobilnosti CEEPUS. Sve veći broj međunarodnih studenata i istraživača dolazi iz godine u godinu iz više od 80 zemalja na Sveučilište u Pečuhu radi studiranja i provođenja istraživanja.

Sveučilište ima važnu ulogu u različitim međunarodnim sveučilišnim udrugama (EAIE, EUA, Rektorat Dunava, Rektorske konferencije Alpe-Jadran, Compostela grupa sveučilišta) i upravlja Tajništvom dvaju istaknutih sveučilišnih udruga, Sveučilišne mreže europskih glavnih gradova kulture (UNEECC) i Saveza sveučilišta za demokraciju (AUDEM). Kontinuirano radi na internacionalizaciji Sveučilišta kako bi zadovoljilo zahtjeve modernog visokog obrazovanja 21. stoljeća. Sveučilište u Pečuhu sudjeluje u ERASMUS programu od 1998. godine s ciljem pružanja akademskih i nastavnih mogućnosti svojim studentima i profesorima produbljivanjem njihovog znanja u partnerskim institucijama u međunarodnom okruženju. Sveučilište je također stavilo snažan naglasak na integriranje svojih tečajeva na stranim jezicima u preddiplomske studije.

Promicanje inovacija u zemljama članicama Europske unije ima značajnu ulogu u poboljšanju konkurentnosti, što se može unaprijediti uglavnom širenjem djelotvornih aktivnosti istraživanja i razvoja (R & D) što je moguće šire i davanjem prioriteta inovacijama (posebice praktičnom korištenju rezultati istraživanja i razvoja).

Baza znanja na Sveučilištu može se interpretirati uz tri dimenzije u odnosu na inovativne aktivnosti koje se provode u Sveučilištu u Pečuhu. One se odnose na rezultate istraživanja koji se provode unutar sveučilišnog okruženja, tj. u laboratorijima i u glavama istraživača. Drugi dio uključuje poučavanje, pri čemu se osposobljava visoko kvalificirana radna snaga koja može uspjeti u industriji znanja. Treća je dimenzija usluga, koja može osigurati nekoliko važnih usluga koje podržavaju iskorištavanje inovacija za gospodarske igrače koji okružuju Sveučilište.


Pučko otvoreno učilište Koprivnica

Pučko otvoreno učilište Koprivnica je javna i neprofitna gradska ustanova za obrazovanje, kulturu i informiranje. Zapošljava 17 djelatnika u području obrazovanja odraslih, glazbeno-scenske djelatnosti i filma. Fokus je na obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju s više od 60 različitih obrazovnih programa u ponudi. Gotovo sto vanjskih stručnjaka različitih profila sudjeluje u provedbi tih programa. Programi su verificirani i neverificirani, namijenjeni različitim ciljnim skupinama i pojedincima s ciljem podizanja razine njihove opće kompetencije, s posebnim naglaskom na njihovo osposobljavanje za zanimanja koja su u interesu tržišta rada.

Učilište kontinuirano istražuje stvarne potrebe i interese građana na lokalnoj i regionalnoj razini s ciljem stvaranja najsuvremenijih i inovativnih programa koji će omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za lakšu zapošljivost, veću konkurentnost na tržištu rada i neizravno pridonijeti smanjenju razine nezaposlenosti. Učilište je jedna od vodećih ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj, član je Hrvatske zajednice pučkih otvorenih učilišta u Zagrebu. Učilište posebnu pažnju posvećuje proučavanju deficitarnih zanimanja na lokalnoj i regionalnoj razini te je postiglo značajne rezultate u suradnji sa susjednim zemljama, Slovenijom i Mađarskom kao član dvaju međunarodnih konzorcija: Međunarodnog konzorcija za obrazovanje Roma i Međunarodnog konzorcija za deficitarna zanimanja.

Učilište, kao ustanova kojoj je osnivač Grad Koprivnica, ima stalnu potporu svog osnivača u programima obrazovanja odraslih i cjeloživotnom učenju, kao i u logistici. Učilište ima kvalitetne prostore i ostale prateće sadržaje za sve aktivnosti (tri zgrade sa 2600 m2). Opremljeno je suvremenim nastavnim materijalima i pomagalima (tri moderna računalna laboratorija, specijalizirane učionice za različite vrste predavanja, seminare, radionice - učionice s 20 do 90 mjesta).

Učilište učinkovito koristi položaj Koprivnice kao županijskog centra, a u suradnji s županijskim strukturama posvećuje posebnu pozornost obrazovanju ruralnog stanovništva regije. U posljednjih pet godina Učilište je organiziralo i provodilo programe iz poljoprivrede za više od 2000 sudionika. Učilište je dosad dobilo puno priznanja za svoj rad. Ostvarilo je znatna partnerstva, bilo neformalno ili putem ugovora o suradnji s partnerima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini (vrtići, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove, gospodarstvo, Hrvatski zavod za zapošljavanje ...). U tim partnerskim odnosima intenzivna je suradnja postignuta kroz radionice i tečajeve za starije stanovništvo, vrtićarce, osnovnoškolske i srednjoškolske učenike. Također postoji značajna suradnja u obliku kazališnih predstava, projekcija filmova i različitih radionica organiziranih za vrtiće, učenike osnovnih i srednjih škola.

Učilište je postiglo značajne rezultate na području osnovnog obrazovanja odraslih, program u čijoj je provedbi Učilište ostvarilo najbolje rezultate u zemlji. Program je uključivao i još uključuje značajan broj pripadnika Romske manjine, čime je pridonio njihovoj socijalnoj uključenosti. Učilište u svojoj ponudi ima i provodi program osposobljavanja za romske pomoćnike, kao jedini takav obrazovni program u Hrvatskoj.

Učilište ima visoko obrazovano osoblje koje je sposobno provoditi postojeće "redovite" programe, istraživati i stvarati nove. Učilište posvećuje posebnu pozornost inovativnim programima koji će polaznicima pružiti nova znanja, vještine i sposobnosti za nova zanimanja koja proizlaze iz potreba na tržištu rada. Primjer takvog pristupa su sljedeći programi izobrazbe: gerontodomaćica, njegovateljica, romski pomoćnik, pomoćnik u radu s učenicima s teškoćama i drugi.