A programról

  • Opening conference - October 17th 2017
  • Opening conference - October 17th 2017
  • Opening conference - October 17th 2017
  • Opening conference - October 17th 2017

Project general summary

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program keretében megvalósításra kerülő RE.M.I.S.E projekt célja a szociális gazdasági szektor határ menti régióiban meglévő erőforrásainak, lehetőségeinek és fejlesztési igényeinek feltárása, majd az átfogó helyzetfelmérés eredményei alapján a „Társadalmi vállalkozások menedzselése” című képzés tananyagának közös kidolgozása. A képzési terv akkreditációját követően 90 óra elméleti és 30 óra gyakorlati képzésből álló felnőttképzési program valósul meg a határ mindkét oldalán, 12 fő magyar és 12 fő horvát résztvevővel. A projektben résztvevő szakemberek számára képzéseket, workshopokat tartunk, a bevont társadalmi vállalkozások pedig szervezetfejlesztésben és coachingban is részesülnek, valamint hálózatfejlesztésben, szakmai vásárokon és tanulmányutakon vesznek részt.

A „Társadalmi vállalkozások menedzselése” képzés elősegíti, hogy olyan szakemberek álljanak rendelkezésre a határ mindkét oldalán, akik az elsajátított szakmai ismereteik és kompetenciák révén képesek lesznek szociális szövetkezetek, társadalmi vállalkozások működtetésére és menedzselésére mind a gazdasági, foglalkoztatási, szociális, közösségfejlesztési és környezeti célok elérése érdekében.

A határon átnyúló kapcsolatok és a kölcsönös tanulmányutak lehetőséget biztosítanak olyan tapasztalatcserére, amely révén a résztvevők megismerhetik a helyi és külföldi jó gyakorlatokat, és beépítve az innovatív módszereket saját vállalkozásuk működésébe, alapot teremthetnek a fenntartható hálózat működéséhez.

A projekt hosszú távú célja a szociális gazdaság fejlesztése, a szektorban foglalkoztattak számának növelése, valamint a gazdasági-társadalmi fejlődés erősítése az együttműködő hálózat bővülésével, mind a horvát, mind a magyar célterületen.

RE.M.I.S.E project general information

EU-Funding Programme

Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020

Programme priority:

Priority 4 – Education

Programme component:

4.1.2. Co-operation in preschool, primary and secondary education and adult education

Project title

Cross-border co-operation for the development of social and solidarity economy through the elaboration and implementation of a joint adult education training programme

Project acronym

RE.M.I.S.E

The aim of the project

The long-term goal of the project is to improve the social economy, increase the number of people employed in the sector and strengthen economic and social development by expanding the cooperative network both in the Croatian and Hungarian target areas.

Project partnership:

University of Pécs (HU) – Lead Beneficiary

Open University Koprivnica (HR)

Human Innovation Group Nonprofit Ltd. (HU)


Project duration 01.09.2017-31.12.2018.

Total budget: 156 087 EUR

EU contribution: 132 674 EUR